zilina.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Výber mapyINFO MAPA MESTA Žilina - Ulice

 1. 1. mája
 2. 9. mája
 1. A. Bernoláka
 2. Agátová
 3. Alexandra Rudnaya
 4. Alexyho
 5. Ambra Pietra
 6. Ametystová
 7. Andreja Kmeťa
 8. Andreja Lemeša
 9. Antona Bielka
 10. Antona Petrovského
 11. Astrová
 1. Bagarova
 2. Bajzova
 3. Banícka
 4. Baničova
 5. Bánovská cesta
 6. Belicová
 7. Benj. Martinského
 8. Berlínska
 9. Berylová
 10. Bezručova
 11. Biela
 12. Bitarová
 13. Blahova
 14. Bočná
 15. Bôrická cesta
 16. Borová
 17. Bottova
 18. Boženy Němcovej
 19. Bratislavská
 20. Brezany
 21. Brezová
 22. Brodek
 23. Bukovinská
 24. Bulharská
 25. Burian. Medzirka
 26. Bystrická
 27. Bytčianska
 28. Bytčická
 29. Bytčická
 1. Cesta k Paľovej búde
 2. Cesta na štadión
 3. Cesta pod viaduktom
 4. Chalupkova
 5. Chotárna
 6. Cigera Hronského
 7. Cintorínska
 8. Cintorínska
 9. Cyrila a Metoda
 10. Czambelova
 11. Čajakova
 12. Černovská
 13. Červená
 14. Čulenova
 1. Dadanova
 2. Daniela Dlabača
 3. Daxnerova
 4. Dedinská
 5. Dlhá
 6. Do Brezičia
 7. Do Brezníka
 8. Do medzilužia
 9. Do parku
 10. Do Rovní
 11. Do stávku
 12. Do Stošky
 13. Dobšinského
 14. Dohnányho
 15. Dolná Trnovská
 16. Dolná ulica
 17. Dolné Rudiny
 18. Dolný Val
 19. Drieňová
 20. Družstevná
 21. Dubová
 22. Dunajská
 1. Energetikov
 1. Fándlyho
 2. Farská ulička
 3. Farské schody
 4. Fatranská
 5. Fedora Ruppeldta
 6. Ferka Urbánka
 7. Festivalová
 8. Fialková
 9. Framborská
 10. Fraňa Mráza
 1. Gabajova
 2. Gabčíkova
 3. Gabriela Povalu
 4. Gavlovičova
 5. Gazdova
 6. Gaštanová
 7. Gemerská
 8. Gerlachovská
 9. Gogoľova
 10. Golianova medzierka
 11. Granátová
 1. Halašova
 2. Hálkova
 3. Hanušákova
 4. Harmanecká
 5. Hatalova
 6. Hečkova
 7. Hlavátková
 8. Hlavná
 9. Hlboká cesta
 10. Hlinská
 11. Hodžova
 12. Hollého
 13. Hore vŕškom
 14. Hôrecká cesta
 15. Hôrky
 16. Horná
 17. Horná Trnovská
 18. Hornádska
 19. Horný Val
 20. Horská
 21. Hričovská
 22. Hroncova
 23. Hronská
 24. Hruštiny
 25. Hurbanova
 26. Hviezdoslavova
 1. Ipeľská
 1. J. M. Geromettu
 2. Jabloňová
 3. Jakubská
 4. Jána Kalinčiaka
 5. Jána Milca
 6. Jána Reka
 7. Janka Kráľa
 8. Janka Silana
 9. Jánošíkova
 10. Jantárová
 11. Jarná
 12. Jarok
 13. Jaseňová
 14. Javorová
 15. Jazmínová
 16. Jašíkova
 17. Jedlíkova
 18. Jedľová
 19. Jesenského
 20. Jozefa Vuruma
 21. Juraja Fándlyho
 22. Juraja Kovalíka
 23. Juraja Papánka
 24. Juraja Sklenára
 25. Juraja Slottu
 26. Juraja Závodského
 1. K Cintorínu
 2. K múzeu
 3. K vodojemu
 4. Kálov
 5. Kamenná
 6. Karasová
 7. Karola Kmeťku
 8. Karpatská
 9. Klemensova
 10. Klimovské
 11. Koceľova
 12. Kollárova
 13. Komenského
 14. Košická cesta
 15. Kragujevská
 16. Kraskova
 17. Krátka
 18. Krížna
 19. Ku zvonici
 20. Kubínska
 21. Kukučínova
 22. Kuzmányho
 23. Kvačalova
 24. Kvetná
 25. Kysucká cesta
 1. Laborecká
 2. Ladiverova
 3. Langsfeldova
 4. Legionárska
 5. Lesná
 6. Letná
 7. Levočská
 8. Lichardova
 9. Lieňová
 10. Liesková
 11. Limbová
 12. Lipňová
 13. Lipová
 14. Lipovecká
 15. Lobardiniho
 16. Lúčna
 17. Ľublanská
 1. M. Bela
 2. M. Rázusa
 3. M. Urbana
 4. Magočovská
 5. Majerisko
 6. Majerská
 7. Majochova
 8. Makovického
 9. Malinová
 10. Malý Diel
 11. Mariánske nám.
 12. Martina Benku
 13. Martinská
 14. Matice Slovenskej
 15. Matúša Kavca
 16. Matuškova
 17. Medzierka
 18. Mesačná
 19. Mikoviniho
 20. Mikuláša Nigriniho
 21. Minčolská
 22. Mládeže
 23. Mládežnícka
 24. Modrá
 25. Mojmírova
 26. Mojš
 27. Mojšová Lúčka
 28. Moskovská
 29. Mostová
 30. Moyzesova
 31. Murgašova
 32. Mydlárska
 33. Mýtna
 1. Na Bárek
 2. Na bráne
 3. Na Hôrke
 4. Na kopci
 5. Na Lany
 6. Na lány
 7. Na priekope
 8. Na sihoti
 9. Na stanicu
 10. Na stave
 11. Na stráni
 12. Na strelnici
 13. Na Záchrastí
 14. Na záhumnie
 15. Na zápletí
 16. Na závaží
 17. Na Šefranici
 18. Na štadión
 19. Nábr. Rajčianky
 20. Nábrežná
 21. Nádražná
 22. Nám. A. Hlinku
 23. Nám. Borodáča
 24. Nám. hrdinov
 25. Nám. mladosti
 26. Nám. požiarnikov
 27. Nám. sv. Boscu
 28. Nám. Ľ. Fullu
 29. Nanterská
 30. Národná
 31. Necseya
 32. Nezvalova
 33. Nešporova
 34. Nitrianska
 35. Nižedvorská
 36. Nová ulica
 37. Nový Domov
 1. Obchodná
 2. Obežná
 3. Oceliarska
 4. Ohradská
 5. Okrajová
 6. Ondavská
 7. Oravská
 8. Orgovánová
 9. Orlík
 10. Orolská
 11. Osiková
 12. Oslobodenia
 13. Osloboditeľov
 14. Ostriežová
 15. Osvety
 16. Ottmayerova
 17. Ovčiarsko
 18. Ovocinárska
 19. Ovsená
 1. Palárikova
 2. Pavla Mudroňa
 3. Pažitie
 4. Pekná
 5. Pernikárska
 6. Petrovského
 7. Petzvalova
 8. Piešťanská
 9. Pittsburská
 10. Pivovarská
 11. Platanová
 12. Pltnícka
 13. Pod dielce
 14. Pod Grendel
 15. Pod hájom
 16. Pod hôrkou
 17. Pod hradiskom
 18. Pod jarkom
 19. Pod Laščeky
 20. Pod sadom
 21. Pod skalkou
 22. Pod vinicou
 23. Polomská
 24. Pomocná
 25. Popradská
 26. Potočná
 27. Potoky
 28. Poštová
 29. Požiarnická
 30. Poľná
 31. Predmestská
 32. Prešovská
 33. Pri celulózke
 34. Pri Kysuci
 35. Pri Rajčianke
 36. Pribinova
 37. Priehradná
 38. Prieložná
 39. Prúty
 40. Pstruhová
 41. Puškinova
 1. R. Dilonga
 2. Radlinského
 3. Radničná
 4. Radová
 5. Rajecká cesta
 6. Rajčianska
 7. Rakové
 8. Rastislavova
 9. Revolučná
 10. Riečna
 11. Romualda Zaymusa
 12. Rosinská
 13. Rovniankova
 14. Roľnícka
 15. Rubínová
 16. Ružová
 17. Rybníky
 1. S. Timona
 2. Sad na studničkách
 3. Sad SNP
 4. Saleziánska
 5. Sasinkova
 6. Segnerova
 7. Severná
 8. Skotňa
 9. Sládkovičova
 10. Slnečná
 11. Slnečné nám.
 12. Slov. dobrovoľníkov
 13. Slovanská
 14. Smaragdová
 15. Smreková
 16. Stará Hradská
 17. Stárkova
 18. Stavbárska
 19. Stodolova
 20. Strážovská
 21. Suvorovova
 22. sv. Bystrika
 23. sv. Gorazda
 24. Svätoplukova
 25. Šenkárovská
 26. Šibeničná
 27. Školská
 28. Školský dvor
 29. Škultétyho
 30. Šoltésovej
 31. Športová
 32. Športová
 33. Štafenovský dvor
 34. Štefana Furdeka
 35. Štefánikova ulica
 36. Štefánikovo nám.
 37. Štôlňa
 38. Študentská
 39. Štúrova
 40. Šťuková
 1. Tajovského
 2. Tatranská
 3. Tehelná
 4. Tichá
 5. Timravy
 6. Tolstého
 7. Tomáša Ružičku
 8. Topoľová
 9. Trenčianska
 10. Trnavská
 11. Trnovská medzierka
 12. Tulipánová
 13. Tulská
 1. Údolná
 2. Uhoľná
 3. Ul. republiky
 4. Ustecká
 1. Vajanského
 2. Vansovej
 3. Vážska
 4. Vendelína Javorku
 5. Veterná
 6. Veľká okružná
 7. Veľký Diel
 8. Vojtaššákova
 9. Vojtecha Spanyola
 10. Vojtecha Tvrdého
 11. Vysoká
 12. Vysokoškolákov
 1. Waršavská
 1. Za kostolom
 2. Za potokom
 3. Záborského
 4. Záchrastie
 5. Zádubnie
 6. Záhradná
 7. Záhradnícka
 8. Zámocká
 9. Západná
 10. Zástranie
 11. Zástranská
 12. Závodská cesta
 13. Závozska
 14. Zelená
 15. Zimná
 16. Zúbekova
 17. Zvolenská
 18. Žarnova
 19. Železničná
 20. Žitná
 21. Žltá
temp image
Okolie Žiliny: Žilina - Dolný Hričov, Hričovské Podhradie, Gbeľany, Hlboké nad Váhom, Lietavská Lúčka, Nedzedza, Rajecké Teplice, Strečno, Varín

Vyhľadávanie ulíc mesta Žilina je na podrobnej mape, na ktorej nájdete aj firmy, organizácie a fotografie zo Žiliny a okolia. Mapa Žiliny umožňuje pohľad na mesto pomocou prepínania aj ako mapu ulíc, satelitnú mapu, hybridnú mapu a terénnu mapu.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Žilina - Dolný Hričov, Hričovské Podhradie, Gbeľany, Hlboké nad Váhom, Lietavská Lúčka, Nedzedza, Rajecké Teplice, Strečno, Varín
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang