zilina.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Práca, pracovné miesta, ponuky a brigády v Žiline a okolí

Ponuky 121-140 z 536

Ponuky práce Žilina a okolie

Business Developer

  Dátum pridania: 14.7.2017

  , Hľadáme šikovného, zodpovedného a energiou nabitého kolegu / kolegyňu, ktorý/á vloží do svojho obchodného ducha všetku energiu a bude sa s nami podieľať vytváraní obchodnej stratégie pre naďalej prospešné fungovanie spoločnosti.
Ak je pre Vás naša ponuka zaujímavá a ste ambiciózny typ, pošlite nám Váš životopis spolu s motivačným listom na e – mailovú adresu: vyberovekonanie@logicall.sk.

Chyžná

  Dátum pridania: 14.7.2017

  , V prípade Vášho záujmu o vyššie uvedenú pracovnú pozíciu zasielajte svoje životopisy na nižšie uvedený e-mailový kontakt :

hr@holidayinn-zilina.sk

Do predmetu správy napíšte CHYŽNÁ.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí budú reagovať na uvedenú pracovnú pozíciu, vyhradzujeme si však právo kontaktovať len uchádzačov pozvaných na výberové konanie. Ďakujeme za porozumenie!

Zaslaním životopisu nám dávate súhlas so spracovaním, správou a archiváciou osobných údajov uvedených v životopise v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Reprezentant zákazníckej infolinky s holandským jazykom

  Dátum pridania: 14.7.2017

  , Ak Ťa naša pracovná ponuka zaujala, pošli nám profesijný životopis prostredníctvom profesie "poslať spoločnosti životopis" alebo priamo na e-mail: job@teleperformance.sk.

Kontaktovať a viesť v databáze budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky danej pozície. V prípade, že máš záujem byť vedený v databáze uchádzačov o zamestnanie našej spoločnosti, uveď prosím vo svojej žiadosti aj súhlas s archiváciou Tvojich osobných údajov v nasledovnom znení:
"V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasím, aby moje osobné údaje obsiahnuté v poskytnutých úradných dokladoch a priložených listinách boli kopírované, skenované alebo inak zaznamenané v databáze uchádzačov o zamestnanie vedenej spoločnosťou Lion Teleservices SK, spol. s r.o., Murgašova 2, 010 01 Žilina, za účelom a v rozsahu potrebnom k spracúvaniu údajov prevádzkovateľom v súvislosti s výberovým procesom. Prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé."

Osobné údaje, ktoré uchádzač dobrovoľne poskytol, sa budú uchovávať po dobu jedného roka, od dátumu zaslania žiadosti o zamestnanie, životopisu a iných príslušných dokumentov, dokladov, potvrdení. Po uplynutí tejto doby budú následne zlikvidované v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade požiadavky má uchádzač právo písomne požiadať, aby boli jeho osobné údaje zlikvidované pred uplynutím doby uchovávania.

Vopred ďakujeme všetkým záujemcom o prejavený záujem o prácu v našej spoločnosti a za zaslanie životopisov.

Telefonicky kontaktovať a na pracovný pohovor budeme pozývať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky.
Ďakujeme za pochopenie.
Tešíme sa na Teba!

Java Developer

  Dátum pridania: 14.7.2017

 IT , Všetky životopisy si starostlivo prečítame a zvážime. Úspešných uchádzačov budeme kontaktovať na dohodnutie termínu osobného stretnutia.

Prosíme ťa, aby si vo svojom životopise uviedol svoj súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov v spoločnosti M2M Solutions, s.r.o. v tomto znení:
„Súhlasím so správou, so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti M2M Solutions, s.r.o. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dva roky a podľa § 28 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.“

IT Operátor

  Dátum pridania: 14.7.2017

 zameranie IT - výhodou

Asistent finančného oddelenia

  Dátum pridania: 14.7.2017

  , Spoločnosť Salini Impregilo si vyhradzuje právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, vzhľadom na veľký počet záujemcov.
Ďakujeme a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

Vedúci smeny - team leader

  Dátum pridania: 14.7.2017

  , Prosíme po zaslaní životopisu o naše kontaktovanie za účelom dohodnutia pracovného pohovoru.

Konštruktér

  Dátum pridania: 13.7.2017

 strojnícke , Životopisy žiadame zasielať v Sj aj Aj jazyku. K životopisu žiadame priložiť aj výkresy, prípadne model zo školských projektov.
Kontaktovať budeme len uchádzačov o pracovnú pozíciu, ktorí spĺňajú požadované kritériá.

Technik v regióne - Žilina (17262)

  Dátum pridania: 13.7.2017

 

Ekonóm / účtovník

  Dátum pridania: 13.7.2017

 ekonomika, účtovníctvo , Profesné životopisy posielajte mailom. Uchádzači vybraní na ústny pohovor budú kontaktovaní, ostatným sa ospravedlňujeme, ale nebude v našich silách im odpovedať.

Asistent managera cestovnej kancelárie

  Dátum pridania: 13.7.2017

  , Vaše životopisy prosím posielajte na adresu ana@yachttravel.sk
Pozvánky na pohovor budeme posielať uchádzačom po 27.7.2017.
Pozícia nie je vhodná pre absolventa, hľadáme uchádzača s praxou.

Asistent predaja

  Dátum pridania: 13.7.2017

  , Ak Vás táto ponuka zaujala a spĺňate stanovené podmienky, zašlite svoj životopis v slovenskom jazyku, v ktorom prosím uveďte telefonický a emailový kontakt.

Ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí prejavia záujem o danú pozíciu, kontaktovať však budeme iba vybraných kandidátov.

Reprezentant zákazníckej infolinky s nemeckým jazykom

  Dátum pridania: 13.7.2017

  , Ak Ťa naša pracovná ponuka zaujala, pošli nám profesijný životopis prostredníctvom profesie "poslať spoločnosti životopis" alebo priamo na e-mail: job@teleperformance.sk.

Kontaktovať a viesť v databáze budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky danej pozície. V prípade, že máš záujem byť vedený v databáze uchádzačov o zamestnanie našej spoločnosti, uveď prosím vo svojej žiadosti aj súhlas s archiváciou Tvojich osobných údajov v nasledovnom znení:
"V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasím, aby moje osobné údaje obsiahnuté v poskytnutých úradných dokladoch a priložených listinách boli kopírované, skenované alebo inak zaznamenané v databáze uchádzačov o zamestnanie vedenej spoločnosťou Lion Teleservices SK, spol. s r.o., Murgašova 2, 010 01 Žilina, za účelom a v rozsahu potrebnom k spracúvaniu údajov prevádzkovateľom v súvislosti s výberovým procesom. Prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé."

Osobné údaje, ktoré uchádzač dobrovoľne poskytol, sa budú uchovávať po dobu jedného roka, od dátumu zaslania žiadosti o zamestnanie, životopisu a iných príslušných dokumentov, dokladov, potvrdení. Po uplynutí tejto doby budú následne zlikvidované v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade požiadavky má uchádzač právo písomne požiadať, aby boli jeho osobné údaje zlikvidované pred uplynutím doby uchovávania.

Vopred ďakujeme všetkým záujemcom o prejavený záujem o prácu v našej spoločnosti a za zaslanie životopisov.

Telefonicky kontaktovať a na pracovný pohovor budeme pozývať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky.
Ďakujeme za pochopenie.
Tešíme sa na Teba!

Recepčná v stomatologickej klinike

  Dátum pridania: 13.7.2017

 

Manažér pobočky – obchodný vedúci (Žilina)

  Dátum pridania: 13.7.2017

 

Technológ (pre kusovú výrobu)

  Dátum pridania: 12.7.2017

 strojárske, zameranie strojárska technológia , V prípade záujmu po pozíciu, prosíme poslať profesný životopis na adresu personalne@vural.sk.
Vybraných uchádzačov pozveme na osobný pohovor.

Vodič Žilina

  Dátum pridania: 12.7.2017

  , Žiadosti žiadame zasielať mailom na uvedenú adresu.

Uchádzač zaslaním osobných údajov uvedených v životopise dáva súhlas spoločnosti INCAR, s.r.o. so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 ZZ.

Budeme kontaktovať len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky. Vopred sa ospravedlňujeme kandidátom, ktorých neoslovíme. Ich materiály budú v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov skartované.

Operátor kontaktného centra

  Dátum pridania: 12.7.2017

 

Asistent predaja

  Dátum pridania: 12.7.2017

  , Ak Vás táto ponuka zaujala a spĺňate stanovené podmienky, zašlite svoj životopis v slovenskom jazyku, v ktorom prosím uveďte telefonický a emailový kontakt.

Ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí prejavia záujem o danú pozíciu, kontaktovať však budeme iba vybraných kandidátov.

Posunovač

  Dátum pridania: 12.7.2017

 ukončené stredné odborné vzdelanie , Voľná pracovná pozícia "Posunovač" v ŽST
Žilina- Teplička - 1 voľné miesto

Pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu absolvovanie vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky na zmyslovú skupinu 2 a vstupného psychologického vyšetrenia na pozíciu posunovač v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov.

Po uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu získanie spôsobilosti BOZP a získanie odbornej spôsobilosti odborná skúška č. 17 Posun formou kurzu, alebo interaktívneho školenia v rozsahu 35 hodín teoretickej prípravy pred odbornou skúškou, 144 hodín výcvik pred odbornou skúškou.

Ponuky 121-140 z 536

Správa ponuky práce

Pridajte bezplatne inzerát do sekcie Hľadám prácu.

Pridajte bezplatne inzerát do sekcie Ponúkam prácu.

Ak máte záujem váš občiansky inzerát upravovať, vymazať alebo chcete pridať firemný inzerát do sekcie Ponúkam prácu registrujte sa na portáli.

Ponuky práce

Ponúkate alebo hľadáte prácu v Žiline a okolí? Využite regionálnu ponuku práce na internete!

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Žilina - Dolný Hričov, Hričovské Podhradie, Gbeľany, Hlboké nad Váhom, Lietavská Lúčka, Nedzedza, Rajecké Teplice, Strečno, Varín

Podmienky pridania inzerátu

 1. Prevádzkovateľ zverejní na portáloch v sieti Virtualne.sk len inzeráty písané v slovenskom jazyku
 2. V inzercii je zakázané písanie textu inzerátu VEĽKÝMI PÍSMENAMI a pred názov inzerátu vkladať medzeru a znaky ako napr. ? ! ( ) : . „ @ # © a pod. Takéto inzeráty budú zo stránky vymazané.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zmazať inzeráty, ktoré:
  • sa neriadia platnými zákonmi Slovenskej republiky a sú v rozpore s morálkou a dobrými mravmi
  • obsahujú alebo javia prvky národnostnej, rasovej alebo náboženskej diskriminácie alebo obsahujú informácie poškodzujúce dobré meno
  • obsahom vyzývajú k násiliu a lebo nelegálnym akciám
  • obsahujú obscénny text alebo foto
  • majú sexuálny podtext a ponúkajú erotický tovar alebo služby
  • ponúkajú drogy alebo zbrane
  • sú bez konkrétneho obsahu napr. Ponuka práce na www (názov stránky)
  • obsahujú na priložených fotografiách logá firiem alebo registrované ochranné značky, cenníky, textové informácie, a pod.
  • ponúkajú bezpracné a ľahké zárobky
  • sa svojim textom javia ako podvodné ponuky
  • obsahujú internetové služby a samostatné odkazy na webové stránky
  • obsahujú HTML tagy alebo iné skripty
  • ponúkajú kopírovanie diskiet, CD, DVD, letákov, dopisov, vkladanie letákov do obálok
  • ponúkajú časti tiel alebo telesné orgány
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať nevhodné a duplicitné inzeráty tj. inzeráty s rovnakým textom pridané na jeden portál v krátkom čase za sebou.
 5. Pri opakovanom porušovaní horeuvedených podmienok si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pozastaviť inzerentovi možnosť inzerovať na portáloch v sieti Virtualne.sk
 6. Zverejnený inzerát bude na stránkach viditeľný na dobu určenú inzerantom a po tejto dobe bude automaticky vymazaný.
 7. Zrušiť inzerát pred vypršaním určenej doby inzercie môžu len registrované osoby.
 8. Tieto podmienky pre pridávanie inzerátov nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky podľa potreby zmeniť, podobne ako aj právo meniť a vylepšovať služby poskytované v sieti Virtualne.sk a to predchádzajúceho oznámenia zmien inzerentovi a bez jeho súhlasu.
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang