Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Žilina27.11.2018

MASTER ŠTÚDIUM priemyselného inžinierstva

Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina

Absolvent Master štúdia dokáže riadiť zmenu a riešiť projekty v oblastiach:zvyšovanie produktivity práce vo výrobných ...

MASTER ŠTÚDIUM priemyselného inžinierstva

Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina

Absolvent Master štúdia dokáže riadiť zmenu a riešiť projekty v oblastiach:zvyšovanie produktivity práce vo výrobných ...

Sprievodca cestovného ruchu - 300 hod.

Jarná 13, 01001, Žilina

akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SRkurz poskytuje účastníkom teoretické aj praktické ...

Lean Six Sigma – Green Belt

Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina

Oboznámiť účastníkov s filozofiou a princípmi Lean Six Sigma, ako moderného prístupu k zvyšovaniu výkonnosti všetkých ...

Škola majstrov vo výrobe

Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina

PRAKTICKÉ ZÁŽITKOVÉ TRÉNINGY NA DIELNI PRE OSOBNOSTNÝ A ODBORNÝ RAST MAJSTROVPočas štúdia kombinujeme nielen teoretické ...

Lean Six Sigma – Green Belt

Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina

Oboznámiť účastníkov s filozofiou a princípmi Lean Six Sigma, ako moderného prístupu k zvyšovaniu výkonnosti všetkých ...

Metodika DMAIC v nevýrobných oblastiach a službách

Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina

DMAIC algoritmus riešenia zložitých a komplexných problémov šitý na mieru pre prostredie služieb, nevýrobných útvarov a ...

Lean Six Sigma – Black Belt

Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina

Pochopiť filozofiu Six Sigma a jej uplatnenie v praxiNaučiť sa základné princípy definovania a merania procesov a ich ...

TPM Expert

Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina

Naučiť sa princípy TPM ako moderného prístupu k zvyšovaniu výkonnosti zariadení.Získať znalosti o detailnom prístupe ...

Vedenie tímov a manažérska komunikácia

Brezová 86, 01001, Žilina

Absolventi spoznajú výhody pozitívneho myslenia, zdokonalia sa v riadení svojich podriadených, spoznajú nové formy ...

Systém kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO/

Trenčianska 1589/4, 010 08, Žilina

Cieľ semináraCieľom seminára je oboznámiť účastníkov so zmyslom systémov kvality laboratórií, požiadavkami na tieto ...

One Day Jazz Festival 2018

Horný Val

V novembri do Žiliny opäť zavíta obľúbené hudobné podujatie One Day Jazz Festival. Tentokrát na jesennej edícii ...

ŽILINA - Dopady veľkej novely do praxe - workshop

Astrová 2/A, 821 01, Bratislava

Ciele verejného obstarávania, príprava a plánovanie verejného obstarávania, postupy zadávania zákaziek, finančné ...