Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Žilina

Slávnosť Korunovácie Kráľovnej nebies

hotel Hviezda

Pri príležitosti jedného zo štyroch najväčších kresťanských sviatkov srdečne pozývame všetkých, ktorí akceptujú ...

100 Vecí 2D (ČD)

Sála E

Slnovrat 2D (ČT)

Sála E

Diego Maradona 2D (ČT)

Sála B

Labková patrola 2D (SD)

Sála A

Labková patrola 2D (SD)

Sála C

Toy Story 4 2D (SD)

Sála A

Toy Story 4 2D (SD)

Sála C

Toy Story 4 3D (SD)

Sála D