Úvod > Aktuálne v meste > Kurzy, semináre, prednášky

Kurzy, semináre, prednášky - Mesto Žilina

Ergonómia a projektovanie pracovísk

Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina

Oboznámiť sa s problematikou ergonomikyPorozumieť základným ergonomickým princípom na pracoviskuVedieť posúdiť fyzické ...

Expert normovač

Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina

MASTER ŠTÚDIUM priemyselného inžinierstva

Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina

Absolvent Master štúdia dokáže riadiť zmenu a riešiť projekty v oblastiach:zvyšovanie produktivity práce vo výrobných ...

MASTER ŠTÚDIUM priemyselného inžinierstva

Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina

Absolvent Master štúdia dokáže riadiť zmenu a riešiť projekty v oblastiach:zvyšovanie produktivity práce vo výrobných ...

Lean Six Sigma – Green Belt

Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina

Oboznámiť účastníkov s filozofiou a princípmi Lean Six Sigma, ako moderného prístupu k zvyšovaniu výkonnosti všetkých ...

Škola majstrov vo výrobe

Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina

PRAKTICKÉ ZÁŽITKOVÉ TRÉNINGY NA DIELNI PRE OSOBNOSTNÝ A ODBORNÝ RAST MAJSTROVPočas štúdia kombinujeme nielen teoretické ...

Lean Six Sigma – Green Belt

Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina

Oboznámiť účastníkov s filozofiou a princípmi Lean Six Sigma, ako moderného prístupu k zvyšovaniu výkonnosti všetkých ...

Lean Six Sigma – Black Belt

Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina

Pochopiť filozofiu Six Sigma a jej uplatnenie v praxiNaučiť sa základné princípy definovania a merania procesov a ich ...

Lektor - 100 hod.

Jarná 13, 01001, Žilina

IZOMETRIC - Potrubársky kurz - Čítanie izometrický

Námestie slobody 1, 093 01, Vranov nad Topľou

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo zá

Martina Rázusa 23A, 01001, Žilina

Kto môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018 a do kedy je zamestnávateľ povinný ho ...

LPA audity a audity procesov

Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina

Prezentačné zručnosti

Brezová 86, 01001, Žilina

ADR školenie vodičov - Žilina

Staviteľská 7, 831 04, Bratislava

Základné ADR školenie vodičov Žilina

Staviteľská 7, 831 04, Bratislava