Úvod > Festivaly > MASTER ŠTÚDIUM priemyselného inžinierstva

MASTER ŠTÚDIUM priemyselného inžinierstva

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
13.9.2018 - 7.12.2019
Čas konania:
Názov:
MASTER ŠTÚDIUM priemyselného inžinierstva
Miesto:
Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina
Usporiadateľ
IPA Slovakia, s.r.o.
Popis akcie:
Absolvent Master štúdia dokáže riadiť zmenu a riešiť projekty v oblastiach:zvyšovanie produktivity práce vo výrobných spoločnostiachznižovanie nákladov vybraných procesovmanažérstvo kvality, eliminácia strát z titulu nekvality, analyzovanie koreňových príčinoptimalizácia výrobných, logistických a skladových procesovOkrem toho si prehĺbi svoje skúsenosti v oblasti: prezentačných techník, moderačných techník a identifikácie potenciálov na zlepšovanie.Naši úspešní absolventi ušetria absolvovaním Master štúdia priemyselného inžinierstva svojim spoločnostiam desiatky tisíc Eur.Prínosy, ktoré dosiahli účastníci riešením konkrétnej úlohy v rámci master práce:Implementácia systému preventívnej údržby prináša zníženie poruchovosti až o 50 %, zvýšenie kvality o viac ako 3 %, vytvorenie potenciálu pre zvýšenie výroby (v konkrétnom prípade až o 920 000 €).Implementácia metód štíhlej výroby a jej optimalizácia prináša skrátenie priebežného času výroby o 76 až 96 % , zníženie zásob, zníženie rozpracovanosti až o 93%, úspory pracovníkov.Využitie princípov štíhlej logistiky a eliminácia nadzásob umožnilo zníženie zásob až o 60 – 96 % (v konkrétnom prípade až o 895 000 €) a vyriešenie problematiky vratných obalov.Zlepšovaním procesov môžete znížiť spotrebu materiálu až o 80 %, zvýšiť kvalitu, znížiť náklady, zvýšiť produktivitu, zvýšiť výrobu aj skrátiť časy.Rozsah: 25 dníPravidelné stretnutia: 13 modulovPROGRAMSprávne zmeny správne (1 deň)*Manažment zmeny – zmena myslenia a budovanie návykov (1 deň) **Praktická cesta k Industry 4.0 (1 deň)*Štíhly projektový manažment a zadefinovanie Master prác (1 deň)*Sila argumentácie a vyjednávania (1 deň)**Umenie pýtať sa a viesť diskusiu (1 deň)**Analýza procesov s využitím value stream mapy (2 dni)*Zlepšovanie procesov a techniky riešenia problémov (2 dni)*Konštruktívna spätná väzba (1 deň)**Motiváciou k úspechu (1 deň) **Produktívne a systematicky udržiavané zariadenie (2 dni)*Majster prezentačných zručností (1 deň)**13) Kontrolný deň – písomný test + prezentácia Master prác (1 deň)Časový manažment (1 deň)**Tajomstvo emocionality (1 deň)**Produktívne pracovisko (2 dni)*Kvalita na pracovisku (2 dni)*Štíhla logistika (2 dni)*19) Záverečné skúšky a obhajoba Master práce (1 deň)*Hard moduly**Soft modulyORGANIZÁCIA ŠTÚDIAúčastník štúdia v spolupráci s manažmentom spoločnosti definuje tému projektu s konkrétnymi očakávanými prínosmipodpis zmluvy o štúdiu aj s garantovanými prínosmipridelenie osobného konzultanta zo strany IPA, ktorý mu je radcom a konzultantom pri riešení náročnejších problémov počas štúdiarealizácia teoretických tréningovrealizácia praktických tréningov priamo v dielni vo vybraných spoločnostiach, riešenie prípadových štúdiípráca na projekte medzi jednotlivými modulmi, zapojenie spolupracovníkov do riešenia projektupriebežný reporting manažmentu spoločnosti o priebehu štúdia a plnení harmonogramukonzultácie zadaného projektu priamo počas tréningu alebo individuálnespracovanie Master práce (písomná prezentácia dosiahnutých výsledkov)prezentácia výsledkov štúdia pred manažmentom spoločnostiúspešné ukončenie Master štúdia a získanie certifikátuČO VIE ROBIŤ ABSOLVENT MASTER ŠTÚDIA?Analyzovať a merať prácu, zvyšovať produktivitu strojov a ľudí.Skracovať priebežné časy procesov a odstraňovať z nich plytvanie.Stabilizovať a riadiť procesy a dosahovať v nich vysokú kvalitu.Radikálne redukovať náklady vo všetkých podnikových procesoch.Efektívne riadiť zmeny a viesť projekty v podniku.Analyzovať a eliminovať riziko v podniku.Moderovať workshopy a zlepšovať podnikové procesy.PRIEBEH MASTER ŠTÚDIAÚčastník štúdia v spolupráci s manažmentom spoločnosti definuje projekt s konkrétnymi očakávanými prínosmiPodpis zmluvy o štúdiu aj s garantovanými prínosmiPridelenie osobného konzultanta zo strany IPARealizácia teoretických tréningovRealizácia praktických tréningov priamo na dielni vo vybraných spoločnostiach, riešenie prípadových štúdiíPriebežný reporting manažmnetu spoločnosti o priebehu štúdia a plnení harmonogramuSpracovanie Master práce (písomná prezentácia dosiahnutých výsledkov)Prezentácia výsledkov štúdia pred manažmentom spoločnostiViac ako 276 spokojných absolventovzo slovenských a českých podnikov – Bonatrans Group, a.s.; Slovalco a.s.; OMS, spol. s r.o.; ZF SACHS Slovakia a.s.; Hanácké železárny a pérovny, a. s.; Manz Automation Slovakia, s.r.o.; Norma Czech s.r.o.; Power – One s.r.o.; Swedwood Slovakia, s.r.o.; ZTS a.s., Námestovo; SE Bordnetze, s.r.o.; SPP, a.s.; mkem, spol. s r.o.; Elka, a.s.; BSH Drives and Pumps, s.r.o. a i.
Mám záujem