Úvod > Festivaly > Škola majstrov vo výrobe

Škola majstrov vo výrobe

Dalšie akcie v kategórií

Dátum:
9.10.2018 - 10.10.2019
Čas konania:
Názov:
Škola majstrov vo výrobe
Miesto:
Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina
Usporiadateľ
IPA Slovakia, s.r.o.
Popis akcie:
PRAKTICKÉ ZÁŽITKOVÉ TRÉNINGY NA DIELNI PRE OSOBNOSTNÝ A ODBORNÝ RAST MAJSTROVPočas štúdia kombinujeme nielen teoretické a praktické tréningy priamo vo firmách, ale zároveň trénujeme aj mäkké zručnosti majstrov. Jednotlivé moduly vzdelávacieho programu sú definované na základe súčasných trendov, našich skúseností a minimálnych požiadaviek na majstra.JE DÔLEŽITÝ MAJSTER PRE VAŠU FIRMU?Pozícia majstra vo firme je kľúčová. Ako tímlíder riadi vo väčšine firiem až 80 percent zamestnancov, je hlavným nositeľom výrobného know-how. Dobrého majstra, ktorý je pre firmu prínosom, definuje nielen jeho odbornosť, ale aj manažérske zručnosti, schopnosť rýchlo vyhodnocovať a riešiť problémy.Program tvoria moduly definované na základe súčasných trendov, našich skúseností, minimálnych požiadaviek na majstra a požiadaviek účastníkov. Vzhľadom na to, že program sa vyskladá z modulov podľa potrieb účastníkov, je definovaný spoločne po ich registrácii.Dĺžka štúdia je 1 rok.Časová náročnosť sú 2 dni/ mesiac.Veľkosť skupiny 12 ľudí (max. 15).Školenia prebiehajú vo viacerých výrobných spoločnostiach podľa jednotlivých modulov.V rámci štúdia riešia účastníci domáce úlohy.Aplikovanie nadobudnutých znalostí na vlastné pracovisko.Súčasťou štúdia sú kontrolné dni.Certifikát o úspešnom absolvovaní štúdia.Ukážku programuÚloha majstra v procese zmenyMotivácia v procese zmenyPodstata a princípy manažmentu zmenyPostoj ľudí voči zmenámÚloha komunikácie v procese zmenyPríprava ľudí na zmenuTypológia osobnosti a jej aplikácia v procese zmenyTypológia osobnostiIdentifikácia vlastného typu osobnostiPráca s vedomím, podvedomím, prežívaním a správanímCharakter alebo dodržiavanie dohodnutých pravidielTemperament ako bazálna vlastnosť osobnostiKomunikácia s rôznymi typológiami osobnostiSchopnosti, vlastnosti, hodnoty a postojeTvorba hodnotovej mriežky za účelom sebapoznaniaAdaptačné mechanizmy na odľahčenie a zdolanie záťažových situáciíKomunikácia a zmenaPsychológia manažmentu zmenyNácvik techník zameraných na zvládnutie odporu voči zmeneZmena myslenia, postojov a hodnotového rebríčkaMotivácia jednotlivých ľudí v procese zmenyEfektívna komunikácia a asertívne správanieČo hovorí moja verbálna a neverbálna komunikáciaPodávanie a prijímanie spätnej väzbyČo robiť, aby ma komunikačný partner aktívne počúvalČo hovorí neverbálna komunikácia partneraVedenie dialóguKomunikácia s rôznymi typmi osobnostíArgumentačné a vyjednávacie technikyVyjednávanie o vzájomných ziskochAsertivita – stop manipuláciiNácvik vybraných asertívnych techníkVybrané techniky riešenia problémovIshikawa5× prečoPareto analýzaBrainstormingZvládanie záťažových a konfliktných situácií v praxiAkým štýlom zvládam konfliktyPerspektívy a povaha konfliktuPremena negatívnych pocitovAký štýl zvládania konfliktov uprednostňujem vo vzťahu s inými ľuďmiInterpersonálne, skupinové a medziskupinové konfliktyStres manažmentFrustračná tolerancia a syndróm vyhoreniaMediácia (riešenie konfliktov z pozície tretej nezávislej strany)Analýza a zlepšovanie procesov vo výrobeDruhy plytvania vo výrobeTechniky pre analýzu procesovZákladné cykly zlepšovania – PDCA, DMAICPraktické riešenie vybraného druhu plytvaniaMajster ako líderSom manažér alebo líderMoje silné a slabé stránkyManažmentship – funkčný model riadenia ľudíZabezpečenie splnenia úlohy a cieľovZabezpečenie fungovania pracovného tímuStimulácia a motivácia jednotlivcaLeadership – situačný model vedenia ľudíNácvik rôznych štýlov vedenia (directing, coaching, supporting, delegating)Vhodná voľba štýlu vedenia na základe diagnostiky rozvoja zamestnancaRiadenie a vedenie problémových typov osobností5S a vizualizáciaRozpoznanie plytvania v každom procese firmy, typy plytvaniaHľadanie nápravných opatrení a riešení pre odstránenie plytvania na videoukážkach z iných firiemMetóda 5S na odstránenie plytvania. Oboznámenie sa s jednotlivými krokmi zavedenia metodiky 5S.Výhody a prínosy zavedenia metodiky 5SPraktické cvičenie na tréningových hrách 5SPochopenie významu štandarizácie a vizualizáciePrincíp tvorby štandardov. Typy štandardov v procesoch výroby, údržby, logistiky,…Praktické cvičenie pre vytvorenie štandarduPochopenie potreby vizualizácieJednotlivé úrovne formy vizualizácie v rámci podnikuPríklady realizácie metodiky 5S a štandardizácie zo slovenských a českých podnikovSMEDPrečo rýchle zoraďovanie?Výber zariadenia pre skracovanie času zoraďovaniaČo je zoraďovanie?Tradičný a nový priebeh zoraďovaniaPlytvanie pri zoraďovaníPrincíp metódy SMEDInterné a externé činnostiPomôcky pre skrátenie časov zoraďovaniaVideo-snímka zoraďovaniaAnalýza video-snímkyWorkshop zoraďovaniaKatalóg nápravných opatreníTréning zoraďovaniaDefinovanie štandardov zoraďovania a vyhodnotenieArgumentácia a vyjednávanieUmenie argumentácie a vyjednávanieSociálna percepcia a filtre vnímaniaZdolávanie námietok, výhovoriek a argumentovReagovanie na nesprávne argumentyTechniky zmenšovania odporu a vyvracania námietokNácvik obchodných komunikačných techníkZlepšenie argumentačných a vyjednávacích schopnostíProduktívne zariadenieStraty na zariadení a koeficient celkovej efektivity zariadenia – CEZ (OEE)Súčasný spôsob zberu dát, výpočet CEZ, vizualizácia CEZ (OEE)Zlepšovanie CEZ (OEE) a slabé stránky v procese zlepšovania CEZ (OEE), návrh nápravných opatreníNajčastejšie príčiny porúch a abnormalít na strojoch a zariadeniachVplyv zariadenia, obsluhy na produktivitu zariadenia7 krokov autonómnej údržbyZÁVEREČNÁ CERTIFIKÁCIA A PREZENTÁCIA VÝSLEDKOVCELKOM 21 dní
Mám záujem