Úvod > Ponuka práce > Štátna správa, samospráva

Štátna správa, samospráva - Mesto Žilina

Odbor investičný – odborný referent špecialista (oddelenie prípravy investícií)

4 , Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 25.10.2019 na adresu: Mestský úrad v Žiline Námestie obetí komunizmu 1 011 31 Žilina alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so ...

  • Pracovný pomer: Hlavný
  • Štátna správa, samospráva
  • Žilina
Dátum pridania: 5.10.2019

Riaditeľ odboru dopravy na Úrade ŽSK

dopravný, technický alebo ekonomický smer , Požiadavky na uchádzačov • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa dopravného, technického alebo ekonomického zamerania • minimálne 5-ročná odborná prax, ideálne v oblasti dopravy resp. príbuzných odvetví • minimálne 2-ročná prax v riadení • základné znalosti ...

  • Pracovný pomer: Hlavný
  • Štátna správa, samospráva
  • Žilina
Dátum pridania: 5.10.2019