Úvod > Ponuka práce > Štátna správa, samospráva

Štátna správa, samospráva - Mesto Žilina

Hlavný architekt mesta Žilina

oblasť územnoplánovacej činnosti a architektúry , Doklady potrebné k žiadosti o účasť na výberovom konaní: - overené doklady o vzdelaní, - doklad o odbornej spôsobilosti, ak ju uchádzač získal, získané certifikáty alebo osvedčenia, - štruktúrovaný životopis s uvedením podrobných informácií o praxi ...

  • Pracovný pomer: Hlavný
  • Štátna správa, samospráva
  • Žilina
Dátum pridania: 10.8.2019