Súkromné centrum špecialno-pedagogického poradenstva, BIOFEEDBACK

Súkromné centrum špecialno-pedagogického poradenstva, BIOFEEDBACK

Detská psychológia Biofeedback v Žiline

Adresa: J.Vuruma 144, 010 01 Žilina
Telefón:0944 028 727, 0908 926 413, 0948 521 258
E-mail:scsppza@gmail.com

SCŠPP je zaradené do siete škôl a školských zariadení od 01.09.2008

Ponúkame bezplatne:

psychologické , špeciálno – pedagogické a logopedické vyšetrenie

ďalej:

/terapiu EEG – BIOFEEDBACK terapiu HRV BIOFEEDBACK / nápravy pri poruchách reči / /individuálne metódy vhodné pre deti s LMD, ADHD, ADD (porucha pozornosti), so špecifickými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia) / individuálne metódy vhodné pre deti po OŠD alebo jeden rok pred vstupom do ZŠ / skupinové metódy a programy vhodné pre deti predškolského veku, / pre deti s LMD, ADHD, ADD, so špecifickými poruchami učenia, s poruchami správania / doučovanie podľa záujmu a potrieb / terénna činnosť /

loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.